close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE DLA OBYWATELI POLSKICH NA MALCIE

 •  

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, właściwy w sprawach konsularnych na terytorium Malty, uprzejmie informuje, iż pytania dotyczące utraty dokumentów należy kierować bezpośrednio do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie.

   

  Jednocześnie na terenie Malty funkcjonuje polski Konsul Honorowy.

   

  Konsul Honorowy: Hector Spiteri

  No. 11 L-Ufficcji, Misrah 28 ta' Frar 1883, Birkirkara BKR1501, Malta

  Tel. +356 22580115 

  Tel. +356 79535354

  e-mail hector@polandconsultatemalta.info

   

  Konsulat jest czynny dla interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 - 12.00/

  Okręg konsularny urzędu w Birkirkara obejmuje terytorium Malty.

   

  Ponadto informujemy, że w siedzibie polskiego Konsulatu Honorowego organizowane są regularne dyżury konsularne. Informacje o terminach dyżurów są podawane na bieżąco na stronie internetowej w zakładce „Dyżury konsularne”.

   

   Utrata dokumentu paszportowego na Malcie

   

  Jeśli obywatel polski utraci paszport podczas pobytu na Malcie, może zwrócić się do władz maltańskich w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document).

   

  Poniżej podajemy jego dane teleadresowe.

   

  Passport Office and Civil Registration Directorate

  Evans Building,

  TRIQ IL- MERKANTI

  VALLETTA

  t: +356 25904141

  Godziny otwarcia:

  PON, WT:                    7.30-14.00

  ŚRODA:                       7.30-14.00 oraz 15.00-18.00

  CZW i PT:                    7.30-14.00

  SOBOTA:                     7.30-11.00

   

  Sugeruje się, aby osoba, która utraciła paszport nawiązała najpierw kontakt telefoniczny z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie , w celu ustalenia, jakie konkretne kroki należy podjąć, aby uzyskać w/w dokument. W procedurze wydania Emergency Travel Document (ETD) uczestniczy polski Konsul Honorowy na Malcie, który przekazuje do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie zapytanie o zgodę na wydanie ETD.

   

  Dokument Emergency Travel Document  może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

   

  Uwaga: tymczasowy dokument podróży Emergency Travel Document nie uprawnia do wjazdu na terytorium innych państw niż terytorium Państw Członkowskich UE.

   

  Jeśli w utraconym paszporcie była zamieszczona wiza, na podstawie której nastąpił wjazd do danego kraju, osoba zainteresowana powinna uzyskać informacje o  procedurze wyjazdowej z kraju pobytu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: