close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • LISTA ADWOKATÓW, NOTARIUSZY ORAZ TŁUMACZY

 •  

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie informuje, że we Włoszech we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniu cywilnym i karnym obowiązuje tzw. przymus adwokacki, czyli strona (poza nielicznymi wyjątkami) musi być reprezentowana przez pełnomocnika, uprawnionego do występowania przed włoskimi organami wymiaru sprawiedliwości.   

  Konsul nie może zastępować obywateli polskich przed sądami i innymi organami Republiki Włoskiej. W szczególności nie może występować w charakterze adwokata.

   

  Przykładowa lista adwokatów oraz tłumaczy działających w rzymskim okręgu konsularnym.

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie nie bierze odpowiedzialności za jakość świadczonych usług oraz inne zobowiązania mogące wyniknąć z zatrudnienia wymienionych osób lub kancelarii.

  Pełnomocnicy znajdujący się na liście adwokatów udostępnianej przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie nie są zatrudnieni w Konsulacie i nie reprezentują naszej placówki.  Są to adwokaci włoscy, którzy prowadzą sprawy obywateli polskich i mogą działać na terenie całych Włoch. Adwokaci  znajdujący się na liście nie posługują się językiem polskim w mowie, jednakże mają możliwość prowadzenia spraw obywateli polskich i korespondowania ze swoimi klientami w języku polskim (z wyjątkiem kancelarii nr 10). Sugerujemy zatem nawiązanie pierwszego kontaktu z adwokatem włoskim pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, jeżeli jest taka potrzeba. Z adwokatami Michele Della Bella, Vincenzo Giglio, Umberto Richiello, Duilio Cortassa jest możliwość kontaktowania się również w języku angielskim. 

   

  Osoba o niskich dochodach, zamieszkująca na terenie Włoch, może starać się o przyznanie pomocy prawnej w ramach tzw. gratuito patrocinio, czyli po zwolnieniu z kosztów . W tym celu należy zwrócić się do rady adwokackiej (ordine degli avvocati) właściwej ze względu na siedzibę sądu, przed którym będzie toczyć się postępowanie, o udostępnienie listy adwokatów mogących świadczyć usługi w ramach „gratuito patrocinio”. Po wyborze adwokata i uzgodnieniu z nim zakresu pełnomocnictwa, należy wypełnić odpowiednie formularze z wnioskiem o przyznanie „gratuito patrocinio” i przesłać je do rady adwokackiej.

   

  Informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie wykonuje tłumaczenia urzędowe, a także poświadcza tłumaczenia, więcej: Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń.

   

  Lista polskich tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

   

  We Włoszech nie ma odpowiednika polskiego tłumacza przysięgłego dlatego też nie istnieje jednolita listy tłumaczy przysięgłych. Listy biegłych tłumaczy prowadzone są przez wszystkie sądy cywilne i karne, jak też i przez poszczególne Izby Handlowe. Wpis na listę biegłych tłumaczy czy listę biegłych ekspertów tłumaczy nie jest wymogiem koniecznym do wykonywania zawodu tłumacza. Przed sądem

  jako tłumacz może występować ktokolwiek, kto oświadczy, że zna w dostatecznym stopniu dany język obcy i język włoski i złoży stosowne przyrzeczenie, że jego tłumaczenie będzie zgodne z oryginalnymi oświadczeniami/zeznaniami (w postępowaniu cywilnym dodatkowo strona przeciwna musi wyrazić zgodę na takiego tłumacza).       

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: