close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 6 grudnia 2018

  W dn. 4 grudnia 2018 roku weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie tzw. Decreto Sicurezza (DL n. 113/2018), nowelizująca m.in. przepisy włoskiego kodeksu drogowego w zakresie możliwości użytkowania pojazdów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE.

  Art.93 ust. 1 bis Kodeksu Drogowego wprowadza zakaz użytkowania pojazdów na obcych numerach rejestracyjnych po upływie 60 dni od chwili uzyskania zameldowania na terytorium Włoch. Wyjątkiem są pojazdy leasingowane, użytkowane na podstawie umowy użyczenia lub należące do firmy mającej siedzibę w innym państwie członkowskim UE.  

   

  Za powyższe wykroczenie przewidziana jest kara w wysokości od 712 do 2848 euro. Organ sprawdzający przesyła dowód rejestracyjny pojazdu do właściwego miejscowo wydziału komunikacji wnosząc o wydanie natychmiastowego zakazu poruszania się takim pojazdem. Kierowca zostaje zobowiązany do przerejestrowania pojazdu we Włoszech lub uzyskania zgody na wywóz pojazdu poza terytorium Włoch, w terminie do 180 dni od popełnienia wykroczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku aplikuje stosuje się przepis o przepadku mienia w myśl art. 213 Kodeksu Drogowego.

   

  Art. 132 Kodeksu Drogowego stanowi, że pojazd zarejestrowany poza granicami Włoch może poruszać się we Włoszech przez okres jednego roku. Po upływie tego terminu posiadacz pojazdu powinien zwrócić się do właściwego miejscowo wydziału komunikacji z wnioskiem o przerejestrowanie lub wydanie pozwolenia na opuszczenie terytorium Włoch. Poruszanie się pojazdem na obcych numerach rejestracyjnych powyżej roku powoduje nałożenie na jego posiadacza kary pieniężnej, a nawet kary przepadku mienia.

   

  Art. 196 Kodeksu Drogowego wprowadza nową interpretację odpowiedzialności solidarnej. W przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą i użytkowanych we Włoszech ciężar odpowiedzialności przeniesiony zostaje na użytkownika zameldowanego we Włoszech.

   

  W razie szczegółowych pytań dotyczących nowych przepisów osoby zainteresowane powinny kontaktować się z właściwymi miejscowo włoskimi wydziałami komunikacji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: