close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 19 lutego 2019

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie przypomina, że obywatele UE zamieszkujący w innym kraju UE mogą: głosować na kandydatów startujących w wyborach w ich kraju ojczystym oraz wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju.

  W wyborach unijnych można głosować tylko raz.

  Obywatele UE mogą głosować na takich samych warunkach jako obywatele kraju, w którym zamieszkują. Należy jednak pamiętać, że obywatele UE chcący głosować na włoskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego muszą dokonać zgłoszenia na listę wyborczą w urzędzie miasta/gminy miejsca ich zameldowania.

  Zgłoszenie musi również zawierać:

  • oświadczenie woli o wyłącznym głosowaniu na włoskich kandydatów,

  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

  • wskazanie adresu zamieszkania/zameldowania w kraju pochodzenia,

  • posiadanie czynnego prawa wyborczego w kraju pochodzenia,

  • posiadanie pełni praw obywatelskich w kraju pochodzenia, braku wyroku skazującego lub postępowania karnego lub cywilnego, które pozbawiałyby daną osobę prawa do głosowania.   

  Zgłoszenie musi być dokonane w terminie nie późniejszym niż 90 dni przed datą wyborów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się między 23 a 26 maja 2019 r.

   

  Informacje dotyczące wzięcia udziału w wyborach i możliwości głosowania na polskich kandydatów do Parlamentu UE, po ogłoszeniu daty wyborów przez Prezydenta RP, będą sukcesywnie i na bieżąco umieszczane na stronie Ambasady RP w Rzymie w specjalnej zakładce poświęconej wyborom.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: