close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 15 lutego 2019

  Rada Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development – IFAD) w dniu 14 lutego br. przyjęła przez aklamację rezolucję o przyjęciu Polski do grona członków Funduszu.

  Wniosek o członkostwo został złożony 6 lutego br. na ręce Prezydenta IFAD Gilberta F. Houngbo przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

   

  Fot. IFAD

   

  Przyjęcie rezolucji nastąpiło podczas 42. Sesji Rady Zarządzającej IFAD, która obradowała 14 i 15 lutego br. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie. W ceremonii inauguracyjnej obrady wzięli udział: Jego Świątobliwość Papież Franciszek, Prezes Rady Ministrów Republiki Włoskiej – J.E. Giuseppe Conte, Prezydent Republiki Dominikany – J.E. Danilo Medina Sánchez, Minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Republiki Rwandy – J.E. Gerardine Mukeshimana, Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa – Jose Graziano da Silva oraz Dyrektor Zarządzający Światowego Programu Żywnościowego – David Beasley.

   

  Fot. IFAD

   

  Na czele polskiej delegacji stanął Ambasador Artur Pollok, który od 2016 r. pełni funkcję Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz przy Światowym Programie Żywnościowym z siedzibą w Rzymie. W swoim przemówieniu Ambasador, wyrażając podziękowanie członkom Rady Zarządzającej IFAD za wyrażenie zgody na członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w IFAD, podkreślił wyjątkowość tego dnia dla naszego kraju, który dołącza do IFAD, aby jeszcze silniej angażować się w działania wspólnoty międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ambasador wyraził przekonanie, że Polska, biorąc pod uwagę Jej własne doświadczenie, włączy się w ramach działalności IFAD w proces transformacji sektora rolnego w krajach rozwijających się. Polska, wie co to znaczy być krajem potrzebującym pomocy i wie również jak ważna jest pomoc ludziom cierpiącym z powodu głodu i ubóstwa na świecie. Nawiązując do przemówienia Prezydenta RP podczas Światowego Dnia Żywności w FAO (16 października 2018 r.), Ambasador dodał, że Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ traktuje bezpieczeństwo na świecie w szerokim kontekście, nie tylko jako bezpieczeństwo militarne, ale także jako bezpieczeństwo żywnościowe.  

   

  Fot. IFAD

   

  Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa został założony w 1977 r. Jest organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych oraz jednocześnie międzynarodową instytucją finansową. Siedziba Funduszu mieści się w Rzymie. Głównym celem działalności IFAD jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności poprzez udzielanie pożyczek i dotacji na programy, które stymulują wzrost gospodarczy, zmniejszają nierówności i poprawiają warunki życia ubogich mieszkańców obszarów wiejskich. W skład IFAD wchodzi 176 państw członkowskich o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (kraje rozwijające się oraz kraje o średnich i wysokich dochodach) ze wszystkich regionów świata (kontynentów), które to kraje zajmują się zwalczaniem ubóstwa na obszarach wiejskich.

   

   

  Członkostwo w IFAD pozwoli Polsce kontynuować wzrost zaangażowania w sprawy o charakterze ponadnarodowym i zwiększenie siły oddziaływania na międzynarodową politykę w dziedzinie rozwoju. Na forum IFAD Polska będzie miała możliwość włączenia się w debatę i procesy decyzyjne służące realizacji celów określonych w „Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju", uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Polska z powodzeniem dokonując transformacji własnego sektora rolnego oraz wspierając rozwój systemów rolnych zarówno w swoim regionie, jak i w Afryce Subsaharyjskiej, dysponuje specjalistyczną wiedzą na poziomie strategicznym i operacyjnym do zaoferowania innym krajom członkowskim IFAD oraz do wykorzystania w działalności IFAD.

   

  Formalnie członkostwo Polski w IFAD wejdzie w życie z chwilą złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikującego „Porozumienie ustanawiające IFAD” u Sekretarza Generalnego ONZ.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: