close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 10 czerwca 2019

  W siedzibie Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie 5 czerwca br. odbyło się zamknięte seminarium – okrągły stół poświęcony problematyce przemocy, zorganizowany przez Ambasadę RP w Rzymie.

  Podczas konferencji polscy i włoscy eksperci prawnicy, przedstawiciele resortów sprawiedliwości, spraw zagranicznych, policji, a także prokuratorzy, sędziowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc ofiarom oraz praktycy szpitalni wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie procedur i pomocy ofiarom przemocy.

   

  Fot. Ambasada RP w Rzymie

   

  Program konferencji został podzielony na następujące bloki tematyczne:

  ·        Ochrona ofiar przemocy w prawie karnym - obowiązujące przepisy i projekty nowych rozwiązań ustawowych;

  ·        Pomoc psychologiczna ofiarom przemocy na Pogotowiu Ratunkowym;

  ·        Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – polska procedura, włoska procedura;

  ·        Rola Prokuratury – postępowanie w następstwie złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;

  ·        Przebieg procesu. Gwarancje ochrony pokrzywdzonych, w tym ofiar przemocy, w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ofiar szczególnie wrażliwych, małoletnich;

  ·        Znaczenie organizacji  pomagających ofiarom przemocy, specjalnych „okienek”, do których mogą zwracać się ofiary, sieć pomocowa.

   

   

  Zwrócono uwagę m.in. na podobieństwa, ale też i różnie w polskich i włoskich ustawodawstwach i praktyce poszczególnych instytucji. Z dużym zainteresowaniem strony włoskiej spotkało się wystąpienie dotyczące Niebieskiej Karty i jej funkcjonowania. Przedstawiciel Prokuratury w Tivoli zaprezentował m.in. broszurę skierowaną do ofiar przemocy, którą przekazano placówce do wykorzystania (zostanie przetłumaczona na język polski, a następnie będzie udostępniana również do polskiego obiorcy we Włoszech). O seminarium została z wyprzedzeniem poinformowana Agencja Praw Podstawowych, która na potrzeby spotkania przekazała publikacje „Podręcznik o dostępie do wymiaru sprawiedliwości”.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: