close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • LINKI

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

  tel. 48.22.6952900

  fax 48.22.695.22.57

  http://www.prezydent.pl/

   

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

  ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

  tel 48.22.6942500

  fax 48.22.6942252

  http://www.sejm.gov.pl/

   

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej

  ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

  Tel. 48.22.6942500

  Fax. 48.22.6210630

  http://www.senat.gov.pl/

  webmaster@nw.senat.gov.pl

   

  Prezes Rady Ministrów

  Al. Ujazdowskie1/3, 00583 Warszawa

  tel .48.22.6946000

  fax 48.22.6282805

  http://www.kprm.gov.pl/

   

   Ministerstwa

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

  Tel. 48.22.6280461, 6297241, 6280768

  fax .48.22.6286953

  http://www.men.gov.pl/  

   

  Ministerstwo Finansów 

  ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

  tel. 48.22.6945555

  fax 48.22.8266352

  http://www.mf.gov.pl/

  info@mofnet.gov.pl

   

  Ministerstwo Gospodarki

  pl. Trzech Krzyży 3/5, 00507 Warszawa

  tel. 48.22. 6935000

  fax 48.22.6934001

  http://www.mg.gov.pl/

  www@mg.gov.pl

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

  Krakowskie Przedmieście15/17, 00071 Warszawa

  Tel. 48.22.6200231, 8267533

  fax 48.22.8267533

  http://www.mkidn.gov.pl/

  gp@mkidn.gov.pl

   

  Ministerstwo Infrastruktury

  www.tt.gov.pl

  www.mb.gov.pl

  www.mgm.gov.pl

   

  Ministerstwo Obrony Narodowej 

  ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

  tel 48.22.628 00 31, 6873339

  fax 48.22.845 53 78

  http://www.wp.mil.pl/

  bpimon@wp.mil.pl

   

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

  tel 48.22.6610100, 6610201

  fax 48.22.6610116

  http://www.mpips.gov.pl/

  BIP@mpips.gov.pl

   

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

  tel 48.22.6231000

  fax 48.22.6292894

  http://www.minrol.gov.pl/

  kancelaria@minrol.gov.pl

   

  Ministerstwo Skarbu Państwa 

  ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

  tel 48.22.6958000, 6959000

  fax 48.22.6281914

  http://www.mst.gov.pl/

  minister@mst.gov.pl

   

  Ministerstwo Sprawiedliwości 

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

  tel 48.22.5212888, 5212628

  fax 48.22.6213095

  http://www.ms.gov.pl/

  fczernicki@cors.gov.pl

   

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

  tel 48.22.6210251

  fax 48.22.6289983

  http://www.mswia.gov.pl/

  wp@mswia.gov.pl

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa 7

  tel 48.22.5239000

  fax 48.22.6290500

  http://www.msz.gov.pl/

  rzecznik@msz.gov.pl   

   

  Ministerstwo Środowiska

  ul. Wawelska 52/54, 02-922 Warszawa 

  tel 48.22.8250001, 8254001

  fax 48.22.572224

  http://www.mos.gov.pl/

  info@mos.gov.pl

   

  Ministerstwo Zdrowia

  ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

  tel 48.22.8312324

  fax 48.22.6359245

  http://www.mzios.gov.pl/

  rzecznik@mz.gov.pl

   

  Ministerstwo Sportu i Turystyki

  ul. Senatorska 14, 00-921 Warszawa

  tel 48.22.2443142

  fax 48.22.2443255

  http://www.msport.gov.pl

  rzecznik@msport.gov.pl

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  ul. Hoża 20, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53

  tel. 48 22 529 27 18

  fax 48 22 628 09 22

  www.nauka.gov.pl

   

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

  tel. 48 22 461 30 00

  www.mrr.gov.pl/Kontakt/

   

  Urzędy

  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

  Al. J.Ch. Szucha 21,  00-580  Warszawa

  tel  48.22.6947541,  6946202

  fax 48.22.6947443

  http://www.ukie.gov.pl/

  info@mail.ukie.gov.pl

   

  Archiwa Państwowe

  ul.Długa6, 00-950  Warszawa

  Tel.  48.22.8313206

  fax  48.22.8317563

  http://www.archiwa.gov.pl/

   

  Główny Urząd Ceł

  ul.Świętokrzyska12, 00-916  Warszawa

  tel  48.22.6943194

  fax  48.22.873427

  http://www.guc.gov.pl/

  info@guc.gov.pl

   

  Główny Urząd Statystyczny

  Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

  Tel.  48.22.8252215, 6083453

  fax 48.22.6083863

  http://www.stat.gov.pl/

  dissem@stat.gov.pl

   

  Komenda Główna Policji

  ul. Puławska 148/150, 02-514  Warszawa

  tel 48.22.6014879

  fax 48.22.6092921

  http://www.kgp.gov.pl/

  kgpolicji@wp.pl

   

  Komenda Główna Straży Granicznej

  Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa

  Tel. 48.22.8446516

  fax 48.22.6029201

  http://www.sg.gov.pl/

  rzeczniksg@sg.gov.pl

   

  Komitet Badań Naukowych

  ul.Wspólna1/3, 00-529 Warszawa

  tel. 48.22.6284071

  fax 48.22.5292621

  http://www.kbn.gov.pl/

  dip@kbn.gov.pl

   

  Centrum Informacji Europejskiej

  ul.Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

  tel. 48.22.4555454

  fax 48.22.4555453

  http://www.cie.gov.pl/

  cie@mail.ukie.gov.pl

   

  Narodowy Bank Polski

  ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

  tel 48.22.6531000

  fax 48.22.6532473

  http://www.nbp.pl/

  nbp@nbp.pl

   

  Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

  Al. Róż 2, 00-559 Warszawa

  Tel. 48.22.3349800

  Fax. 48.22.3349999

  http://www.paiz.gov.pl/

  post@paiz.gov.pl

   

  Polska Akademia Nauk

  pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

  tel. 48.22.6203353

  fax 48.22.6204910

  http://www.pan.pl/

  nippress@pan.pl

   

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

  ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa

  tel. 48.22.5568000

  fax 48.22.5568099

  http://www.pism.pl/

  pism@pism.pl

   

  Polskie Radio S.A.

  Al.Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

  tel 48.22.6459320, 6459000

  http://www.radio.com.pl/

  polskie.radio@radio.com.pl

   

  Telewizja Polska S.A.

  ul. J.P. Woronicza 17, 00-950 Warszawa

  tel. 48.22.5478000, 5476550

  http://www.tvp.com.pl/

  bwz@tvp.com.pl

   

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  Al.Solidarności77, 00-950 Warszawa

  Tel. 48.22.5517700

  fax 48.22.827-64-53

  http://www.brpo.gov.pl/

   

  Biblioteka Narodowa

  Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

  Tel. 48.22.6082999

  fax 48.22.8255251

  http://www.bn.org.pl/

  biblnar@bn.org.pl

   

  Rada Polityki Pieniężnej

  ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

  tel 48.22.6532988

  fax 48.22.6226291

   

  Instytut Pamięci Narodowej

  pl. Krasińskich 2/4/6, 02-207 Warszawa

  tel 48.22.5308663, 5308687

  fax 48.22.5309089

  http://www.ipn.gov.pl/

  sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

   

  Krajowa Izba Gospodarcza

  ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

  tel. 48.22.8260143

  fax 48.22.8274673

  http://www.kig.pl/

  cp@kig.pl

   

  Fundacja Polska Roberta Schumana

  al. Ujazdowskie 37, 00-540 Warszawa

  Tel. 48.22.6212161

  fax .48.22.6297214

  http://www.schuman.org.pl/

  poczta@schuman.org.pl

   

  Centrum Stosunków Międzynarodowych

  ul. Flory 9, 00-586 Warszawa

  tel. 48.22.6465267

  fax 48.22.6465258

  http://www.csm.org.pl/

  info@csm.org.pl

   

  Instytut Spraw Publicznych

  ul. Flory 9, 00-586 Warszawa

  tel. 48.22.8456858

  fax 48.22.8456862

  http://www.isp.org.pl/

   

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  ul. Bracka 18 m. 62, 00-028 Warszawa

  tel. 48.22.828 10 08

  fax 48.22.828 69 96

  hfhr@hfhrpol.waw.pl

  http://www.hfhrpol.waw.pl/

   

  Fundacja im. Stefana Batorego

  ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa

  tel. 48.22.536 02 00

  fax 48.22.536 02 20

  batory@batory.org.pl

  http://www.batory.org.pl/

   

  demosEuropa

  Centrum Strategii Europejskiej

  ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa

  Tel. 48 523 14 23

  fax .48 622 21 56

  demoseuropa@demoseuropa.eu

  http://www.demoseuropa.eu

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: