close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 9 lipca 2019

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski złożył 24 czerwca 2019 r. wizytę w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development – IFAD) i spotkał się z Prezydentem IFAD Gilbertem F. Houngbo oraz przedstawicielami kadry zarządzającej Funduszu.

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski i Prezydent IFAD Gilbert F. Houngbo 

   

  Spotkanie odbyło się w związku z akcesją Polski do Funduszu w wyniku rezolucji Rady Zarządzającej IFAD przyjętej 14 lutego 2019 r. (czytaj tutaj).

   

  Choć formalnie członkostwo Polski w IFAD wejdzie w życie z chwilą złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikującego „Porozumienie ustanawiające IFAD" u Sekretarza Generalnego ONZ, obie strony wyraziły nadzieję na szybkie rozpoczęcie współpracy i zaangażowanie Polski w działania i programy realizowane przez IFAD. Prezydent IFAD G.F. Houngbo docenił i wyraził swoje zadowolenie z podjętej przez Polskę inicjatywy oraz nadzieję na dużą aktywność Polski w pracach IFAD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na świecie oraz walki z głodem i niedożywieniem. Prezydent IFAD przedstawił także plany uruchomienia nowego programu IFAD wspierającego inwestycje podejmowane przez młodych rolników oraz główne założenia planowanej konferencji dotyczącej systemów żywności, w której polska delegacja mogłaby wziąć udział.

   

  Prezydent IFAD Gilbert F. Houngbo i minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

   

  W rozmowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił ważną rolę sektora rolnictwa w naszej gospodarce. Zwrócił uwagę na duży udział i znaczenie rolnictwa rodzinnego, wysoki poziom innowacyjności i zmechanizowania polskich gospodarstw rolnych, nowoczesne standardy produkcji żywności oraz zmiany infrastrukturalne i podejmowane działania promujące przedsiębiorczość wśród młodych rolników ułatwiające rozwój obszarów wiejskich. Polska stawia na rolnictwo zrównoważone oraz implementację takich rozwiązań, które będą prowadzone z poszanowaniem środowiska i zasobów naturalnych.

   

  Minister J.K. Ardanowski przyznał, że Polska jest gotowa podzielić się swoim bogatym doświadczeniem w rolnictwie z innymi krajami, by zwiększyć ich samodzielność i samowystarczalność w procesie produkcji żywności. Jest to jeden z kluczowych elementów umożliwiających ograniczenie migracji, głodu, ubóstwa oraz zapewniających środki do życia społeczności z zagrożonych terenów. Przedstawiciele IFAD wyrazili zainteresowanie wykorzystaniem polskich doświadczeń do działań prowadzonych przez IFAD na rzecz transformacji rolnictwa w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej.  

   

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

   

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił Prezydenta IFAD o ścisłej i dobrej współpracy kierowanego przez Niego Ministerstwa ze Stałym Przedstawicielem RP przy FAO i WFP w Rzymie, na czele którego stoi Ambasador Artur Pollok. Zespół Stałego Przedstawiciela RP przy FAO i WFP będzie odpowiedzialny za reprezentację Polski na forum IFAD. Minister J.K. Ardanowski zaprosił również Prezydenta IFAD G.F. Houngbo do złożenia wizyty w Polsce.

   

  Przystąpienie do IFAD stanowi wyraz wagi, jaką Polska przywiązuje do wzrostu zaangażowania w sprawy międzynarodowe oraz troski o poprawę warunków życia na obszarach wiejskich w krajach rozwijających się. Z uwagi na to, że Polska należy do grona krajów rozwiniętych gospodarczo, nie będzie biorcą pomocy ze strony IFAD, lecz może dzięki członkostwu w tej organizacji promować polskie rolnictwo (m.in. poprzez transfer polskich technologii w sektorze rolnym do krajów rozwijających się, wymianę know-how z innymi krajami wysokorozwiniętymi świadczącymi pomoc rozwojową czy poprzez inwestycje infrastrukturalne w rolnictwie i sprzedaż maszyn rolniczych) i polską żywność (w tym zwiększyć jej dystrybucję).

   

  Prezydent IFAD Gilbert F. Houngbo i minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
  Z lewej Stały Przedstawiciel RP przy FAO i WFP w Rzymie, ambasador Artur Pollok.

   

  Spotkanie w IFAD było ważnym punktem wizyty polskiej delegacji w Rzymie uczestniczącej w 41. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), podczas której na stanowisko Dyrektora Generalnego FAO na 4-letnią kadencję został wybrany kandydat Chińskiej Republiki Ludowej Qu Dongyu (zastąpi On na tym stanowisku brazylijczyka José Graziano da Silva).

   

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

   

  Fot.: Grzegorz Gałązka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: