close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 5 listopada 2017

  W związku z sygnałami dotyczącymi możliwości prywatyzacji odcinka drogi, zwanej powszechnie Via di Albaneta, nieopodal polskiego cmentarza wojennego na Monte Cassino, Ambasada RP w Rzymie wystosowała notę do władz miasta Cassino, w której wyraziła głęboki niepokój ewentualnością zmiany statusu na prywatny publicznej drogi prowadzącej do pomników i miejsc upamiętniających walki żołnierzy II Korpusu Polskiego.

  W swoim piśmie Ambasada RP podkreśliła niepodważalną wartość historyczną i nieodłączność kompleksu  monumentalnego Polskiego Cmentarza Wojennego i pomników wzniesionych w hołdzie Poległym 2. Korpusu Polskiego. Polska placówka dyplomatyczna zaznaczyła, że jest to miejsce szczególnie drogie Narodowi Polskiemu, będące symbolem ofiary złożonej przez tysiące żołnierzy walczących za wolność nas wszystkich, symbolem nie tylko wspólnej dla obu narodów karty pamięci, ale także bliskich związków między Polską i Włochami.

  Ambasada przypomniała również, że również włoskie władze wyraziły swoje uznanie dla najwyższej ofiary polskich żołnierzy m.in. poprzez decyzję Ministerstwa Kultury Republiki Włoskiej, które w 2016 roku nadało Albenecie specjalny status terenu o znaczeniu kulturowym, zobowiązując lokalnych Bumistrzów do podejmowania wszelkich działań mających na celu ochronę całego obszaru, wraz z wzniesionymi na nim pomnikami. 

  Placówka wyraziła obawę, że pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez dzierżawcę terenów mogłoby spowodować ograniczenie dostępu do tak drogich Narodowi Polskiemu pomników, wzmiankowanych również w Umowie zawartej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej i rządem Republiki Włoskiej o grobach Wojennych, podpisanej w Rzymie dnia 30.03.2012. 

  Wniosek o prywatyzację drogi przedstawiony przez dzierżawcę terenów w rejonie znanym pod nazwą Albaneta ma zostać rozpatrzony przez władze Cassino 6 listopada.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: