close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 13 maja 2014

  W ramach uroczystych obchodów 70. rocznicy Bitwy o Monte Cassino 17 maja odbyła się inauguracja Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Muzeum powstało dzięki wysiłkowi osób i instytucji, które uznały, że w tak symbolicznym miejscu jakim jest Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino należy opowiedzieć historię odysei armii gen. Andersa, której żołnierze stali się zwycięzcami w jednej z najbardziej zaciekłych bitew na frontach II wojny światowej.

  Premier RP Donald Tusk zwiedza stałą wystawę w Muzeum  2 Korpusu Polskiego . Na zdjęciu wraz z panią Karoliną kaczorowską (pierwsza z lewej), panią krystyną jaworską oraz z małżonką.

  (foto: Anna Wawrzyniak)

   

  W wydarzeniu, które odbyło się w przeddzień głównych obchodów 70. rocznicy zdobycia Monte Cassino uczestniczyli Pan Premier Donald Tusk, Pani Anna Maria Anders, córka gen. Władysława Andersa, Pani Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźctwie Ryszardzie Kaczorowskim, weterani i uczestnicy walk o Monte Cassino  oraz  licznie zgromadzeni harcerze i zaproszeni goście.

  (foto: Anna Wawrzyniak)

   

  Muzeum upamiętnia dzieje 2 Korpusu gen. Władysława Andersa i walk Polaków. „Tu, pod Monte Cassino polscy żołnierzy szli po zwycięstwo nie tylko dla włoskiej ziemi, szli po zwycięstwo, którego prawdziwy smak poznały następne pokolenia kilkadziesiąt lat później" powiedział Donald Tusk.

  (foto: Anna Wawrzyniak)

   

  Podczas uroczystej inauguracji polski premier podkreślił, że dzięki wysiłkom ludzi, którzy przyczynili się do powstania tego muzeum, "dzisiaj przeżywamy chwile niezwykłego wzruszenia".

  "Za chwilę Państwo zobaczycie wystawę i będziecie tak samo poruszeni jak my, którzy mieliśmy honor jako pierwsi zobaczyć ten wspaniały efekt waszych wysiłków. Wszystko tu dzisiaj jest wspaniałym, niezwykle przejmującym symbolem naszej dramatycznej, tragicznej historii, tej ciągłej polskiej walki o wolność" – podkreślił.

   

  Premier wskazał na symboliczną obecność na Monte Cassino "dwóch generacji", to jest weteranów i polskich harcerzy, którzy "chcą w przyszłość przenieść pamięć o bohaterstwie polskich żołnierzy spod Monte Cassino".

  (foto: Anna Wawrzyniak)

   

  Inicjatorem powstania Muzeum był Związek Polaków we Włoszech oraz Ambasada RP w Rzymie. Muzeum powstało dzięki hojności darczyńców z całego świata. Zbiórka funduszy miała miejsca w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech i w Polsce.

  Foto: Pietro Rogacień

  W swych założeniach muzeum ma upamiętniać wkład polskich żołnierzy w wyzwolenie Włoch i służyć zarazem promocji wiedzy o Polsce. Będzie też odgrywać istotną rolę edukacyjną dla Polaków odwiedzających Monte Cassino. Ekspozycja prezentuje historię deportacji Polaków na Syberię, formowania 2 Korpusu, jego przejście przez Bliski Wschód do Włoch, udział w walkach o ich wyzwolenie, uchodźctwo w latach powojennych.

   

  W Muzeum znajdują się też multimedialne kioski. Pierwszy poświęcony jest polskim cmentarzom wojennym we Włoszech i zawiera też wyszukiwarkę grobów na tych cmentarzach, drugi, dedykowany dzieciom opowiada historię niedźwiedzia Wojtka.   

   

  Autorem projektu muzeum jest architekt Pietro Rogacień, syn żołnierza 2 Korpusu i uczestnika bitwy o Monte Cassino. Strukturę tę zbudowano z lokalnego kamienia tak, by była zharmonizowana z całym otoczeniem i architekturą cmentarza. Autorami scenariusza wystawy są natomiast prof. Krystyna Jaworska (również córka żołnierzy 2 Korpusu) oraz  Paolo Morawski.

   

   

  Historia powstania Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego na Monte Cassino

   

  Z inicjatywą powstania  Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino realizowanego  przez Związek Polaków we Włoszech przy współudziale Ambasady RP w Rzymie wystąpił kilka lat temu śp. Mieczysław Rasiej, były prezes Związku Polaków we Włoszech.

  Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino jest miejscem odwiedzanym nie tylko przez Polaków, ale także przez liczne grupy turystów i pielgrzymów z Włoch oraz innych krajów, którzy przybywają do pobliskiego klasztoru. Większość obcokrajowców odwiedzających Monte Cassino nie wie, dlaczego znajduje się tu cmentarz polskich żołnierzy, z jakiego powodu znaleźli się oni we Włoszech i dlaczego walczyli o ich wyzwolenie. Co więcej, podczas pobytu na cmentarzu nie mieli możliwości bliższego poznania wkładu Polaków w walkę o wyzwolenie Włoch podczas II wojny światowej. Z upływem lat wiedza na temat stoczonej tam bitwy zanika także wśród okolicznej ludności. Obchody 65. rocznicy zakończenia wojny oraz towarzysząca im kampania medialna ujawniły raz jeszcze, jak mała jest świadomość udziału Polaków w II wojnie światowej.

  Muzeum upamiętnia wkład polskich żołnierzy w wyzwolenie Włoch, a zarazem służy promocji wiedzy o Polsce. Odgrywa również istotną rolę edukacyjną wobec samych Polaków, jako że wizyta na Monte Cassino jest nieodłącznym punktem programu podróży do Włoch dla większości naszych rodaków.

   

  Wizyta prezydenta Włoch Pana Giorgio Napolitano na Polskim Cmentarzu Wojennym

  http://youtu.be/PaFpHCOud8I

   

  Budowa Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego

  Budowa Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego (wcześniej używana nazwa Centrum informacyjnego na Monte Cassino, została zmieniona przez Komitet Wykonawczy budowy, który uznał, że nazwa Muzeum jest bardziej adekwatna dla pełnionej przez to miejsce funkcji) trawła ponad rok i wymagała bardzo intensywnych prac.

  Foto: Pietro Rogacień

   

  Historia budowy

  Pan Pietro Rogacień - architekt, syn polskiego żołnierza 2 Korpusu i uczestnika bitwy o Monte Cassino - przygotował koncepcję architektoniczną Muzeum. Wzniesiony w pobliżu cmentarza pawilon ma kształt rotundy, jest zbudowany z lokalnego kamienia, zharmonizowany z otoczeniem i architekturą cmentarza. Mieści ono stałą wystawę obrazującą dzieje 2 Korpusu - deportacje Polaków na Syberię, proces formowania armii generała Andersa, przejście przez Bliski Wschód do Włoch, wreszcie kampanię włoską i losy żołnierzy po zakończeniu wojny.

                                       luty 2013. rozpoczęcie budowy                                                               sierpień 2013. Trwa budowa

               centrum informacyjnego na monte cassino                   centrum informacyjnego na monte cassino

   

  sierpień 2013. Trwa budowa centrum informacyjnego na monte cassino

   

  sierpień 2013. Budowa centrum informacyjnego na monte cassino dobiega końca.

   

  wrzesień 2013. trwają prace wykończeniowe budynku.

  Grudzień 2013. Montaż drewnianej struktury nosnej kopuły.

  Foto: Pietro Rogacień

   

  Stała wystawa zrealizowana została na podstawie projektu pracowni Kłaput Project (www.facebook.com/media/set/?set=a.323233764466184.1073741839.300296306759930&type=1&l=9a8ea3e7d9 ) wyłonionego w konkursie, który został rozstrzygnięty 24 kwietnia 2013 r. O konkursie i jego rozstrzygnięciu informacje na stronie http://www.rzym.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/konkurs_na_projekt_wystawy_w_centrum_infomacyjnym_na_monte_cassino  oraz http://www.rzym.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/rozstrzygniecie_konkursu_na_projekt_stalej_wystawy_dla_centrum_informacyjnego_na_monte_cassino_.

   

  Muzeum przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino – prezentacja projektu:

  http://youtu.be/h9O475cxaSU oraz http://youtu.be/xXpogGNF4fs .

  Rozpoczęcie budowy Centrum Informacyjnego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino

  http://youtu.be/8mgqCXiNBd4

   

   

  Prace nad wystawą poświęconą 2 Korpusowi

   

   Zgodnie ze zwycięskim projektem autorstwa pracowni Kłaput Project wystawa została zaaranżowana na 10 panelach tematycznych przedstawiających Odyseję żołnierzy 2 Korpusu.

   

  Częścią wystawy jest również ekran telewizyjny na którym wyświetlane są archiwalne materiały filmowe. W muzeum dostępne są również dwa stanowisko multimedialne – pierwsze poświęcone polskim cmentarzom wojennym we Włoszech i zawiera m.in. wyszukiwarkę grobów z czterech polskich cmentarzy: na Monte Cassino, w Bolonii, Loreto i Casamassima. Drugie stanowisko dedykowane dzieciom w przyjazny i przystępny sposób przybliża najmłodszym odwiedzającym historię misia Wojtka, który „stał się żołnierzem” i razem z armią generała Andersa przebył szlak wojenny z Iranu aż do Wielkiej Brytanii.

  Źródło: Kłaput Project

   

  Pełen szlak wojenny żołnierzy 2 Korpusu można również prześledzić na  mapie wykonanej w formie żeliwnego medalionu o średnicy 2 metrów i wadze około 350 kg, autorstwa profesora Antoniego Grabowskiego.

   

  Źródło: Antoni Grabowski

   

   

  Wystawa w sposób syntetyczny i obrazowy przedstawia dzieje 2 Korpusu, począwszy od inwazji niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. a skończywszy na losach żołnierzy armii generał Andersa na uchodźctwie w latach powojennych. Scenariusz wystawy, w tym konsultacje naukowe i wybór ponad 120 fotografii i map historycznych, został przygotowany pod redakcją prof. Krystyny Jaworskiej i dr Paolo Morawskiego.  Oryginalne zdjęcia i filmy w znakomitej większości pochodzą z Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie. Pozostałe materiały zostały pozyskane dzięki uprzejmości instytucji, archiwów i osób prywatnych z całego świata.

   

   

  Sponsorzy

  Projekt budowy Muzeum, zainicjowany przez Związek Polaków we Włoszech przy współudziale Ambasady RP w Rzymie, nie miałby szans na realizację, gdyby nie ofiarność wielu osób prywatnych, firm czy instytucji państwowych, fundacji i stowarzyszeń. Dzięki ich zaangażowaniu, pamięć o żołnierzach 2 Korpusu i ich poświęcenie będzie żywa w świadomości osób z całego świata, które licznie odwiedzają Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino.

   

  Zbiórka środków na ukończenie budowy Muzeum i otwarcie wystawy została zakończona pod koniec marca 2014 r. Tym samym została zamknięta lista ofiarodawców, która została umieszczona na tablicy pamiątkowej. Nadal jednak aktywny jest rachunek bankowy, na który można wpłacać środki, które posłużą nie tylko pokryciu kosztów funkcjonowania Muzeum na co dzień, ale będą mogły być wykorzystane także w celu wzbogacenia ekspozycji o dodatkowe treści.

  Poniżej podajemy dane konta, na które można dokonywać wpłat:

  Nazwa właściciela konta: Fondazione del Museo Memoriale del 2° Corpo Armata Polacco, Via Piemonte 117, 00187 Roma

  Nazwa Banku: Banca Popolare del Cassinate, Filiale 1, Agenzia 14 di Aquino (Italia)

  Numer konta: 000010757201

  IBAN: IT 37 M 05372 74300 000010757201

  BIC/SWIFT: POCAIT3c

  na rotator
  registro1
  registro10
  registro 2
  registro3
  registro4
  registro5
  registro6 no
  registro7 no
  registro8
  registro9
  rotator2
  rotator ok
  wpis FR
  wpis na rotator

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: