close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE DLA OBYWATELI POLSKICH NA MALCIE

 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, właściwy w sprawach konsularnych na terytorium Malty, uprzejmie informuje, iż w związku z zakończeniem działalności Konsulatu Honorowego na Malcie, wszelkie pytania dotyczące utraty dokumentów, pomocy konsularnej oraz innych kwestii konsularnych należy kierować bezpośrednio do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie.

  Ponadto informujemy, że w dalszym ciągu organizowane są regularne dyżury konsularne na Malcie. Informacje o terminach dyżurów są podawane na bieżąco na stronie internetowej w zakładce „Dyżury konsularne”.

   

   

  Utrata dokumentu paszportowego na Malcie

   

  Jeśli obywatel polski utraci paszport podczas pobytu na Malcie, gdzie nie ma polskiego urzędu konsularnego, może zwrócić się do władz maltańskich w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document).

  Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (należy to uprzednio ustalić z maltańskim biurem paszportowym). Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

  Sugeruje się, aby osoba, która utraciła paszport nawiązała najpierw kontakt telefoniczny (bądź drogą elektroniczną) z polskim konsulem w Rzymie, wykonującym również funkcje na Malcie, w celu ustalenia, jakie konkretne kroki należy podjąć, aby uzyskać w/w dokument.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie

  Tel: +39 06 36204302 (po godzinach urzędowania tel. alarmowy: +393355995212)

  Fax: +39 06 80693217 lub +39 06 80660233

  rzym.amb.wk@msz.gov.pl

  www.rzym.msz.gov.pl

   

  Jeśli w utraconym paszporcie była zamieszczona wiza, na podstawie której nastąpił wjazd do danego kraju, osoba zainteresowana powinna uzyskać informacje o  procedurze wyjazdowej z kraju pobytu.

   

  Uwaga: tymczasowy dokument podróży (Emergency Travel Document) nie uprawnia do wjazdu na terytorium innych państw niż terytorium Państw Członkowskich UE.

  Poniżej podajemy dane teleadresowe Biura Maltańskiego, który zajmuje się wydawaniem Emergency Travel Document.

   

  Passport Office and Civil Registration Directorate

  Evans Building,

  TRIQ IL- MERKANTI

  VALLETTA

  t: +356 25904141

  Godziny otwarcia:

  PON, WT:                    7.30-14.00

  ŚRODA:                       7.30-14.00 oraz 15.00-18.00

  CZW i PT:                    7.30-14.00

  SOBOTA:                     7.30-11.00

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: